Thông tin thanh toán

Cho team

Thanh toán bằng ví điện tử

Thanh toán qua ví điện tử MoMo, Zalopay: 090 (tên tài khoản)

Tài khoản ngân hàng Vietcombank TP Hồ Chí Minh (VCB)

Ngân hàng Vietcombank TP Hồ Chí Minh

Số tài khoản: 09

Chủ tài khoản: Tên chủ tài khoản

Tài khoản ngân hàng OCB TP Hồ Chí Minh

Số tài khoản: 09

Chủ tài khoản: Tên chủ tài khoản