Hợp tác


CHÍNH SÁCH HỢP TÁC

Đối với doanh nghiệp

Ban quản trị chính thức sẽ cập nhật chính sách hợp tác với cộng đồng này tại đây.

Đối với trường đại học

Ban quản trị chính thức sẽ cập nhật chính sách hợp tác với cộng đồng này tại đây.

Đối với cá nhân

Ban quản trị chính thức sẽ cập nhật chính sách hợp tác với cộng đồng này tại đây.

CÁC ĐỐI TÁC (PARTNERS)

[Minh họa] Coteccons Group

Website: Coteccons.vn

Tài khoản: Coteccons.P.uah.vn

Thỏa thuận hợp tác: ThoaThuan51.uah.vn / Agreement51.uah.vn

[Minh họa] Cộng đồng Kiến trúc sư Architect.vn

Website: Architect.vn

Tài khoản: Architect.P.uah.vn

Thỏa thuận hợp tác: ThoaThuan11.uah.vn / Agreement11.uah.vn / UAH11.Agreement.vn

Thư cảm tạ: S11.uah.vn

[Minh họa] Cộng đồng Nhà thiết kế Designer.vn

Website: Designer.vn

Tài khoản: Designer.P.uah.vn

Thỏa thuận hợp tác: ThoaThuan12.uah.vn / Agreement12.uah.vn / UAH12.Agreement.vn

Thư cảm tạ: S12.uah.vn

[Minh họa] Cộng đồng Kỹ sư - Engineer.vn

Website: Engineer.vn

Tài khoản: Engineer.P.uah.vn

Thỏa thuận hợp tác: ThoaThuan13.uah.vn / Agreement13.uah.vn / UAH13.Agreement.vn

Thư cảm tạ: S13.uah.vn

[Minh họa] Cộng đồng Nhà thầu - Builder.vn

Website: Builder.vn

Tài khoản: Builder.P.uah.vn

Thỏa thuận hợp tác: ThoaThuan14.uah.vn / Agreement14.uah.vn / UAH14.Agreement.vn

Thư cảm tạ: S14.uah.vn

[Minh họa] Cộng đồng Mô phỏng và tính toán - Structure.vn

Website: Structure.vn

Tài khoản Structure.P.uah.vn

Thỏa thuận hợp tác ThoaThuan15.uah.vn / Agreement15.uah.vn / UAH15.Agreement.vn

Thư cảm tạ: S15.uah.vn

[Minh họa] Cộng đồng Quản lý bất động sản - RaoNha.com

Website: RaoNha.com

Tài khoản: RaoNha.P.uah.vn

Thỏa thuận hợp tác: ThoaThuan16.uah.vn / Agreement16.uah.vn / UAH16.Agreement.vn

Thư cảm tạ: S16.uah.vn

[Minh họa] Cộng đồng Thẩm định bất động sản - SoiNha.com

Website: SoiNha.com

Tài khoản: SoiNha.P.uah.vn

Thỏa thuận hợp tác: ThoaThuan17.uah.vn / Agreement17.uah.vn / UAH17.Agreement.vn

Thư cảm tạ: S17.uah.vn