Thiết kế kiến trúc, quy hoạch, nội thất

Bởi các giảng viên, cựu sinh viên và sinh viên ưu tú của đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn

Gọi hotline: 090


Dịch vụ này dành cho ai

Hãy mô tả về những nhu cầu hoặc vấn đề của nhóm khách hàng mà bạn có thể giúp họ

Dịch vụ này hoạt động như thế nào

Hãy mô tả về cách hoạt động dịch vụ của bạn kèm theo phí các dịch vụ

Bước 1: Gửi yêu cầu của bạn tại mục ĐẶT HÀNG để chúng tôi có thể liên hệ lại và tư vấn cho bạn.

Bước 2: Chúng tôi sẽ thu thập tất cả những thông tin cần thiết để báo giá, ký hợp đồng, và lên kế hoạch thực hiện. Trong quá trình làm việc, nếu bạn không hài lòng thì chúng tôi có thể đổi team khác của Cộng đồng UAH để thực hiện dự án của bạn.

Bước 3: Các thành viên của Cộng đồng UAH sẽ giám sát tác giả trong suốt quá trình thực hiện dự án