Giới thiệuMục tiêu của team

Hãy cho khách hàng biết mục tiêu team của bạn là gì

Chúng tôi sẽ thực hiện mục tiêu đó bằng cách nào

Hãy cho khách hàng biết team của bạn sẽ thực hiện mục tiêu đó bằng cách nào, hiện tại team của bạn đã làm được điều gì